ITRA

SPRÅKTJENESTER PÅ ITALIENSK

Enrica Sollaino ved PC med dokumenter

ENRICA SOLLAINO

Translatør og tolk

Jeg er utdannet translatør fra Universitet i Trieste i Italia og har fullført Tolkeutdannelse ved HiO i Oslo.

Jeg er statsautorisert tolk, og har drevet med oversetting og tolking på heltid siden 2001.

Registrert i Tolkeregisteret

DET HANDLER OGSÅ OM KULTUR

Oversetting og tolking dreier seg ikke alene om å oversette ord fra ett språk til et annet, men like mye om kultur. En dyktig oversetter/tolk bør derfor også ha solide kulturkunnskaper.

Med min italienske kulturbakgrunn og et solid fotfeste i det norske samfunnet, er premissene til stede for en god forståelse av tekstlig innhold og en tilpasset formidling til den aktuelle målgruppen.

Enrica Sollaino i samtale med flere mennesker

OVERSETTELSER

Jeg oversetter mange ulike tekster. Noen eksempler er:

Attester
og
vitnemål

Medisinsk

dokumentasjon

Juridiske

dokumenter

Brosjyrer
og
hjemmesider

Priser og leveringsgaranti

Jeg forhåndspriser dine dokumenter og garanterer levering til avtalt tid.

Hasteoppdrag

Er du sent ute eller oversettelse haster, ta gjerne kontakt. Jeg kan hjelpe deg til enhver tid.

Enrica Sollaino ved PC med dokumenter

TOLKING

Jeg har lang erfaring med ulike typer tolkeoppdrag både fra det offentlige, firmaer og private kunder.
Kjennskap til både det norske og det italienske systemet er noe av det som kjennetegner en profesjonell tolk.

DET OFFENTLIGE

 

Politiet

Retts-innstanser

Sykehus

Sosialtjenester

mm

NÆRINGSLIV

 

Konferanser

Møter

Underskriving av kontrakter

mm

TOLKE-METODER

 

Konsekutiv tolking

Simultan-tolking

Telefontolking

TOLKE-FORMER

 

Fjerntolking

Skjerm

Telefon

Fremmøte-tolking

Morsmål

Når partene kan bruke sitt eget morsmål, øker forståelsen, engasjementet og utbyttet i samtalen.

Taushetsplikt

Som tolk er jeg pålagt taushetsplikt og behandler all informasjon konfidensielt.

Enrica på jobb som tolk, med headset.

GUIDING

Turer i Oslo og Norge

  • Guiding i Oslo og Norge
  • Reiseplanlegging i Norge
  • Tips om aktiviteter i Oslo og Norge

 

Enrica som guide i Vigelandsparken

KONTAKT

Få en pris eller kostnadsoverslag

Telefon  913 89 155

Epost itra@online.no

Bilde av Enrica Sollaino