Tolking

Tolking

Når partene kan bruke sitt eget morsmål, øker forståelsen, engasjementet og utbyttet i samtalen. 

Vi har lang erfaring med ulike typer oppdrag både fra det offentlige (politiet, rettsinstanser, sykehus, sosialtjenester, mm), firmaer (konferanser, mm) og private kunder (næringsliv, mm). Kjennskap til både det norske og det italienske systemet er noe av det som kjennetegner en profesjonell tolk.  

Vi foretar alle typer tolkning: konsekutiv, simultan og telefontolking.

Som tolker er vi pålagt taushetsplikt og behandler all informasjon konfidensielt. 

Vi står begge registrert i Nasjonalt Tolkeregister, et nylig etablert innsynregister som gir en oversikt over tolkens formelle kompetanse. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret. (www.tolkeportalen.no)

Tolk ID i Nasjonalt Tolkeregister:

Lucio Lombardi: ID 561

Enrica Sollaino: ID 1244