Oversettelser

Oversettelser

Eksempler på oppdrag vi jobber med er:

  • Alle typer attester         
  • Juridiske dokumenter     
  •  Medisinsk og teknisk dokumentasjon
  •  Vitnemål
  • Reiselivs brosjyrer 
  • Hjemmesider     

Legalisering

Vi kan hjelpe deg med legalisering i forbindelse med oversettelse av dokumenter som skal brukes i Italia. For å være rettsgyldige skal nemlig disse dokumentene legaliseres fra norske myndigheter (bekreftelse fra notarius publicus). Forenklet legalisering med Apostille gjelder også for Italia. Dokumenter som skal legaliseres skal foreligge i original eller bekreftet kopi.

Vi sørger også for godkjenning av vår oversettelse fra italienske myndigheter i Norge (noe som kreves for alle offisielle dokumenter som skal brukes i Italia).

Priser og leveringsgaranti

Vi forhåndspriser dine dokumenter og garanterer levering til avtalt tid.

Hasteoppdrag

Er du sent ut eller oversettelse haster, ta gjerne kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg til enhver tid.